Wat is Reiki

Wat is ReikiDe originele benaming van Reiki is "Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho" Dit betekent: De Usui behandelmethode ter verbetering van lichaam en geest. Deze niet-religieuze healing techniek is ontdekt en ontwikkeld door Sensei Mikao Usui. (1865-1926)

Reiki is het Japanse woord voor universele levensenergie. Reiki is een zuivere, natuurlijke en eenvoudige methode om helende energie over te brengen naar mens, dier en zelfs planten. Onze levensenergie wordt door de Reiki heel-methode versterkt en Reiki brengt ons lichaam in balans. Deze natuurlijke helende energie stroomt in een krachtige en geconcentreerde vorm door de handen van de Reiki-gever naar degene die je wilt behandelen of naar jezelf. 
Ieder mens kan d.m.v een Reiki cursus leren om zichzelf en anderen te behandelen met de Reiki-energie. Hiervoor heb je geen bijzondere gaven nodig (zoals magnetiseurs dat wel hebben).


Voor De Tweede Wereld oorlog praktiseerden in Japan al ruim één miljoen mensen Reiki. In het naoorlogse proces van modernisering in Japan leek het of Reiki was verdwenen. Geleidelijk aan heeft Reiki zijn weg gevonden in de gehele wereld en ook in Nederland. Sinds twintig jaar is Reiki weer erg populair in Japan. Dit is mede door toedoen van Frank Arjava Petter en Chiyoko Yamaguchi en haar zoon Tadao Yamaguchi. Er zijn veel westerse Reiki-scholen ontstaan, die eigen invulling aan de authentieke  Reiki hebben gegeven. Om verwarring en/of teleurstelling te voorkomen, is het aan te bevelen om de Reiki te leren op de manier die Mikao Usui sensei heeft ontdekt en ontwikkeld. Deze juiste methode is de Japanse Jikiden Reiki! 
 
Het ontstaan van (Jikiden ®) Reiki: 
De overgrote meerderheid van Reiki, die op dit moment wordt beoefend is de Westerse Stijl Reiki. Maar de helende kunst van Reiki is eigenlijk in Japan ontdekt en heeft zich vervolgens over de gehele wereld verspreid. Op een gegeven moment geloofde men dat Westerse Stijl Reiki de nog enige bestaande vorm van Reiki was en dat er geen beoefenaars meer in Japan waren. Als gevolg daarvan, toen Reiki werd geherintroduceerd in Japan, moesten de mensen, die hierin geïnteresseerd waren naar Noord-Amerika om Reiki te leren. De waarheid is, dat er altijd Reiki beoefenaars zijn geweest in Japan.
 
Usui Reiki Ryoho Gakkai (1865-1926)De traditionele Japanse Reiki organisatie opgericht door Mikao Usui Sensei (1865 – 1926), de ontdekker van Reiki. Deze organisatie was tot nu toe vrijwel onbekend vanwege een beslissing om een gesloten groep te blijven. 
  
Mikao Usui, Reiki-opleidingen.nl
 

Chujiro Hayashi Sensei (1879 – 1940), 
Een vooraanstaand student van Usui Sensei. Hij was het die als arts Reiki zeef effectief wist toe te passen. Al zijn ervaringen zijn bewaard gebleven en zijn door Frank Arjava Petter samen met Tadao Yamaguschi gepubliceerd in het boek "De reiki technieken van dr. Hayashi" ISBN 90.76771.44.8
 
Chyoko Yamaguchi (1921-2003)
Meer dan 65 jaar geleden, toen zij nog maar 17 jaar oud was, leerde Mevrouw Chyoko Yamaguchi (1921-2003) Reiki van Chujiro Hayashi Sensei. Zij beoefende Reiki dagelijks tot haar overlijden. Mede oprichter van het Jikiden Reiki instituut te Kyoto
 
Tadao Yamaguchi
Haar zoon Tadao Yamaguchi (1952) ontdekte dat Reiki in de Westerse landen bijzonder populair was, maar dat de originele kennis verloren was gegaan door vermenging met westerse ideeën. In overleg met enkele masters in de westerse Reiki, besloot Tadao Yamaguchi, de authentieke Japanse Reiki actief te gaan promoten, zonder invloeden van Westerse Reiki. Al snel ontstonden er problemen, zoals mensen die beweerden dat zij het niveau van Jikiden Reiki beoefenaar hadden bereikt, hoewel hun Reiju (= afstemmingen/initiaties) incompleet was. Hierna heeft Tadao Yamaguchi in overleg met andere masters besloten om seminars te houden en certificaten uit te geven aan de geslaagde studenten en de methodes die Chujiro Hayashi Sensei 65 jaar eerder had gebruikt in de lessen aan zijn moeder, opnieuw in gebruik te nemen. Derhalve is het Jikiden Reiki Seminar de eerste in zijn soort in Japan en de eerste in de wereld.
 
Wat maakt de authentieke (Jikiden ®) Reiki anders ten opzichte van Westerse Reiki ? 
Zowel de authentieke Japanse Reiki als Westerse Reiki vinden hun wortels in Usui Sensei’s Reiki. Maar ze zijn niet echt hetzelfde omdat Westerse Reiki bepaalde ideeën heeft weggelaten en andere elementen en gebruiken heeft toegevoegd. 
Dat wil niet zeggen, dat Westerse Reiki imperfect of fout is en het is begrijpelijk waarom sommige elementen de tand des tijds niet hebben overleefd. Het is mogelijk dat als de originele vorm van Reiki streng gehandhaafd zou zijn gebleven dat het nooit zo populair zou zijn geworden en dan zou maar een klein aantal mensen gezegend zijn met kennis over Reiki. Het is natuurlijk dat Reiki zich in verschillende culturen op verschillende wijzen heeft verspreid. Belangrijk is, dat we ons niet moeten richten op de verschillen, maar op het universele karakter van Reiki en op de helende krachten daarvan. 
De letterlijke betekenis van Jikiden Reiki ® is; Authentiek (Reiki direct van de meester).
Jikiden Reiki ® is in al zijn eenvoud krachtig en doeltreffend. De traditionele vorm en de originele symbolen vanuit de leerschool van Usui Sensei worden gebruikt wat Jikiden Reiki ® zuiver in zijn vorm maakt. 
 
Waarom kiezen voor de authentieke Japanse (Jikiden ®) Reiki ? 
Helaas komt het in de Westerse Reiki regelmatig voor, dat de lesprogramma’s nogal verschillend van aard zijn. Gelukkig mogen wij constateren, dat over het algemeen de meeste Reikimasters de inhoud van de lessen met elkaar overeenstemmen. Tóch is het mogelijk om bijvoorbeeld Reiki I, Reiki II, Reiki III en de mastergraad in één avond te halen. Ongelofelijk, maar het gebeurt! Met andere woorden; niets is vastgelegd, iedereen is vrij om het op eigen wijze in te vullen. 

Met Jikiden Reiki ® is echter alles vastgelegd. Degene die het onderwijst, moet een bepaald programma hebben doorlopen, anders krijgt hij/zij niet de bevoegdheid. Iedereen staat geregistreerd bij het Jikiden Reiki ® Instituut. De prijs die betaald moet worden voor een cursus staat vast en daar mag niets in veranderd worden (ook daar zijn in de Westerse Reiki behoorlijk wat verschillen te vinden). 

Wanneer men een cursus heeft gevolgd, krijgt men een origineel certificaat vanuit Japan op originele (kalligrafie) wijze geschreven. Een gedeelte van het te betalen cursusgeld wordt afgedragen aan het Jikiden Reiki ® Instituut om zo de administratie te kunnen bekostigen. Alle Jikiden Reiki leraren worden vermeld op de officiële internationale Jikiden Reiki ® website . Zodoende kan men altijd de erkende gecertificeerde Jikiden Reiki ® leraren terug vinden. 
Je ziet het. Men heeft geleerd van wat er hier in de westerse landen heeft plaats gevonden. Reiki is te mooi om verkwanseld te worden. Gelukkig heeft het doorgeven van de originele authentieke wijze van Reiki nog mogen geschieden. Laten we er zuinig op zijn en laten wij het zo zuiver mogelijk houden.
 
 Lees meer over een Jikiden Reiki 1 cursus
Aanmelden Reiki cursus

477289 bezoekers (763142 hits) sinds 30-6-2007
Powered by webXpress